Hypnose

Het klinkt misschien anders dan je had gedacht. Maar hypnose is iets dat je al heel goed kent. Dagelijks verkeren wij meerdere malen in een staat van hypnose; meestal zijn we het ons niet bewust. Als je in hypnose bent dan ben je er namelijk helemaal bij. Denk bijvoorbeeld eens aan het lezen van een boek waarin je helemaal opgaat. Aan de ene kant lijkt het alsof je de hele wereld kunt vergeten maar aan de andere kant weet je altijd nog waar je bent. Zo is het ook met hypnose bij een hypnotherapeut.

De werking van hypnose kan uitgelegd worden door de hersenen te vergelijken met de werking van een computer.

Als de mens wordt geboren heeft hij/zij de beschikking over een basis besturingssysteem waarmee allerlei voor het leven belangrijke functies meteen en voornamelijk automatisch worden uitgevoerd. Het jonge kind start een leerproces door de interactie met mensen en gebeurtenissen in de directe omgeving. Het neemt alle informatie direct op, zonder er kritisch en redenerend over na te denken.
In de analogie met een computer zou je kunnen zeggen dat de mensen en de omgeving de hersenen van het kind bewust en onbewust programmeren waardoor het op latere leeftijd bepaalde reacties en gedragingen gaat vertonen. Gedurende de groei naar jong volwassene zal een kind zelf een kritisch en redenerend vermogen gaan opbouwen. Dit kritisch en redenerend vermogen is voor een deel bepaald door de informatie die het kind op jongere leeftijd heeft vastgelegd. Dit kritisch en redenerend vermogen kan vergeleken worden met een firewall van een computer; het zal bepalen wat relevant is en wat niet en welke informatie belangrijk is voor het onderbewuste. Het kritisch en redenerend vermogen vervult belangrijke functies voor ons. Deze ‘firewall’ beschermt bij gevaar en zal ons onderbewuste razendsnel aanzetten tot actie. Het geeft signalen aan het onderbewuste hoe we met emoties of gebeurtenissen in onze omgeving kunnen omgaan.

Deze zogenaamde ‘firewall’ kan ons ook tegenwerken. Als we bijvoorbeeld willen stoppen met roken, dan is het eerder aangeleerde ‘rookgedrag’ zo sterk in ons onderbewuste vastgelegd (geprogrammeerd) dat de signalen van onze wilskracht vrijwel niet of gedeeltelijk door onze ‘firewall’ heen dringen, waardoor het erg moeilijk is om rookgedrag blijvend te elimineren.

Hier kan hypnose een belangrijke rol vervullen. Daar waar namelijk de wilskracht het aflegt tegen de macht van het onderbewuste kan hypnose onze ‘firewall’ of wel ons kritisch en redenerend vermogen tijdelijk omzeilen om aan het onderbewuste directe suggesties te geven waardoor het willen roken permanent kan worden aangepakt.

De kern van hypnose is dat het kritisch en redenerend vermogen tijdelijk gepasseerd wordt, waardoor aanvaardbare suggesties direct door het onderbewuste kunnen worden opgenomen.

Meer weten?

Wil je echt goed begrijpen wat hypnose is? Kijk dan deze video.

Heb je een vraag?

JE BENT VAN HARTE WELKOM OM EEN BERICHT TE STUREN!